Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2013

Nyks
Reposted fromzielono zielono viamissdark missdark
Nyks
5447 80b8 390
you are right, Severus!
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viamissdark missdark
Nyks
6003 a6cb 390
Reposted fromClary Clary viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Nyks
Moje milczenie możesz uznać za koniec wszystkiego.
Reposted fromdonttrustme donttrustme
Nyks

Oddaję ci we władanie moje chore ciało, a ty w nim dostrzegasz jedynie nowe śmierci. Mam jeszcze imię, szacunek dla ciebie, odczuwam twój smutek, zmęczenie, bezradność. I cieszę się, kiedy się do mnie uśmiechasz.
Przepraszam. Pamiętasz moje imię. I zawsze pytasz: co ja mam z tobą zrobić, Basiu? Zawsze mnie można przytulić, kiedy nie można mnie uratować.
— Barbara Rosiek/Oswajanie Zwierza
Reposted frommaiale maiale viapastelina pastelina
Nyks
najpiękniejsza znajomość to ta, której nikt się nie spodziewał. która pojawiła się nagle, jakby z nikąd - była pełna cudownych emocji, i mnóstwa uśmiechu. najpiękniejsza znajomość to ta, która sprawiła, że zaczęłaś rozumieć, co znaczy kochać. 
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viapastelina pastelina
Nyks
7026 8a1e 390
Reposted fromchujowojakzawsze chujowojakzawsze viaimara imara
Nyks
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (10.05.1964 r.)
Reposted fromMezame Mezame viaunsteadyshy unsteadyshy
Nyks
Reposted fromcarly carly viasann sann
Nyks
3712 bdc0 390
Reposted frompatos patos
Nyks
To nie jest tak, że ja nienawidzę ludzi. Ja po prostu jestem nimi potwornie rozczarowana.
Reposted fromcytokinina cytokinina vialuckyone luckyone
Nyks
7140 f1e7 390
Reposted frominspire inspire vialuckyone luckyone
6233 ed24 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianiewolnik niewolnik
Nyks
Nyks
4269 4aa3 390
Nyks
3977 fb97 390
Reposted fromeazyi eazyi viaxannabelle xannabelle
Nyks
3912 7f93 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxannabelle xannabelle
Nyks
4641 6d02 390
tak bardzo pokrewna dusza..
Reposted fromeegoistkaa eegoistkaa viaxannabelle xannabelle
Nyks
3635 c31b 390
Reposted frombrianmay brianmay viadonttrustme donttrustme
Nyks
3810 d560 390
Reposted frombomdia bomdia viadonttrustme donttrustme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl