Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2013

Nyks
Po prostu wiem, że ludzie powtarzają że będzie dobrze, ale co jeśli nie będzie? Nie wiem czy dam radę dalej walczyć..
— 90210, s05e22 Jessica Stroup (Erin Silver)
Reposted frombomdia bomdia viapastelina pastelina
Nyks
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapastelina pastelina
Nyks
Coraz więcej rzeczy rozumiem, coraz trudniej mi to wyrazić w słowach.
— Stefan Kisielewski
Reposted frommarysia marysia viapastelina pastelina
Nyks
1890 f0dd 390
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viadezynwoltura dezynwoltura
Nyks
3123 3b02 390
Reposted fromprofanum profanum viadezynwoltura dezynwoltura
Nyks
In A Lonely Place, 1950 (dir. Nicholas Ray)
Reposted fromidzsobie idzsobie
Nyks
A kiedy za mną zatęsknisz pamiętaj, że pozwoliłeś mi odejść.
Reposted fromthesmajl thesmajl viadobby dobby
Nyks
wkurwia mnie,że urodziłem się w tym pokoleniu i muszę to wszystko znosić.
— Skipper "Sex w wielkim mieście"
Reposted fromweightless weightless viadobby dobby
Nyks
Nie jestem dziewczyną o której pisze się na 'spotted', do mnie się nie uśmiecha, mnie się nie zagaduje i nie zaprasza na kawę.
Ja sobie mam po prostu spokojnie egzystować.
— życiowe, okolicznościowe.
Nyks
Nyks
9936 a7ce 390
Reposted fromobsessive obsessive viapastelina pastelina
Nyks
4836 cb07 390
Nyks
Śmierć nadejdzie i okaże się, że będzie miała twoje oczy.
— Cesare Pavese
Reposted fromresort resort viayourheartbeat yourheartbeat
Nyks
5925 8261 390
Reposted fromtimetobegin timetobegin viaoblivious oblivious
Nyks
7549 84c7 390
Reposted fromfatique fatique viairmelin irmelin
Nyks
Reposted frompapaja papaja viairmelin irmelin
Nyks
Reposted fromiminlove iminlove viairmelin irmelin
Nyks
Przypadkowa przechadzka po szpitalu wariatów pokazuje, że wiara nie dowodzi niczego.
— Heinrich Heine
Nyks
Proszę wybaczyć 
Że brak mi sił o ciebie walczyć 
Bo tak już jest że drogo płaci 
Ten który wybrał nic nie tracić 
— W sam raz.
Reposted fromwhaaaat whaaaat viamissdark missdark
Nyks
Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taka pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— Alicja w Krainie Serc
Reposted fromiwell iwell viamissdark missdark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl